Yapısal Çelik Projeleri

Yapı Mühendisliğinde Endüstri Kültürü

GENSER Mühendislik; tahıl depolama, demir çelik, enerji üretim, maden, kimya, otomotiv, gıda gibi her tür sanayi tesisinin üretim, stok ve hangar yapıları için çelik uygulama resimlerini, yeni teknoloji bilgisayar yazılımlarıyla hazırlamaktadır.
Yapısal çelikte; tasarımdan projelendirmeye, projelendirmeden imalata kadar bütün aşamalara hakim olan GENSER Mühendislik, bu alanda titizlikle çalışmaktadır. 
Yapısal çelik tasarımında Türk standartları ile birlikte; Amerikan ASD89 ve Eurocode-3 şartnameleri esas alınmaktadır.
Bir çok yapısal çelik projemiz, bağımsız müşavirlik bürolar ve üniversitelerin mühendislik fakültesi tarafından incelenip, onaylanmıştır.
Projelendirmede Tekla Structures-Xsteel programı kullanılmaktadır.

 

Yapısal Çelik Projeleri

Yatırımcı ile ön proje toplantısı yapılır. Talep ve imkanlar belirlenir.

Yapısal Çelik Projeleri

Yerleşim projesi veya mimarisi yatırımcıdan alınır. Talep edilirse hazırlanır.

Yapısal Çelik Projeleri

Çelik yapı sisteminin seçimi yapılır. Bu seçimi aşağıda verilen kriterler belirlemektedir;
Yapı kullanım amacı;

 1. Yapı yükleri (sabit-hareketli yük, kar yükü, vinç Yükü, deprem vs.)
 2. Malzeme tasarrufu-ekonomi
 3. İmalat ve montaj hızı
 4. İmalat ve montaj ekibi kapasitesi
 5. Olası büyüme ve tadilat işlerine uygunluk
Yapısal Çelik Projeleri

Ön statik hesap ve boyutlandırma aşamasında yatırımcıya aşağıdaki hizmetler verilir;

 1. Yapı sisteminin taslak projesi (plan ve kesitler) 
 2. Toplam çelik yapı tonajı (%5 yaklaşık)
 3. Birleşim tipi önerileri
 4. Mimari grubun yönlendirilmesi 
Yapısal Çelik Projeleri

Dördüncü aşamada onaylanan hizmetten sonra yerel ve uluslararası yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki hesaplar yapılır;

 1. Türk Deprem Yönetmeliği, ASD89 v Eurocode 3'e göre ana kolon, kiriş, stabilite bağlantılarının boyutlandırması
 2. Türk Deprem Yönetmeliği ve Eurocode 3'e göre temel-kolon, kolon-kiriş, kiriş-kiriş ve stabilite bağlantılarının birleşim hesapları 
 3. Döşeme sisteminin hesabı (kompozit veya basit) 
 4. Cephe kaplama sistemi için aşık sisteminin boyutlandırması
 5. Statik hesap raporunun hazırlanması 
Yapısal Çelik Projeleri

Tüm elemanlara ait detaylı çizim paftalarıyla imalat projesi hazırlanır.

TEKLA Structures BIM Software ile tüm elemanlara ait detaylı çizim paftalarıyla imalat projesi hazırlanır. Tüm modellemeler BIM projelendirme altyapısına uygundur.