Rüzgar Enerji Tesislerine Özel Yapı Mühendisliği

Yenilenebilir Enerji için Yapı Mühendisliği

 

Genser Mühendislik, yenilenebilir rüzgar enerjisi sektöründe ciddi bir tecrübeye sahip olup, türbin temeli geoteknik ve statik tasarımı, türbin temel betonarme projesi, saha kontrollüğü ve mevcut temellerin kalite değerlendirmesi hizmetlerini vermektedir. Rüzgar türbini temel projeleri hem üreticiden temin edilen üst yapı yükleri hem de zemin özellikleri dikkate alınarak, projelendirme süreci yürütülmektedir. 

Tasarımda her türbin imalatçısının özel şartnameleriyle birlikte, uluslararası Germanischer Llyod-(GL)-“Guideline for Certification of Wind Turbines 2010” ve IEC 61400-1: ”Wind turbine generator systems”; Eurocode-2/7 dökümanları esas alınmaktadır.
Firmamız Türk/yabancı yatırımcılar yanında, Nordex Energy, GE Energy gibi uluslararası şirketlerle çalışmaktadır.
Projelerimiz türbin üreticilerinin mühendislik departmanları, uluslararası bağımsız müşavir kontrol büroları ve üniversiteler tarafından incelenip, onaylanmıştır.

Rüzgar Enerji Tesislerine Özel Yapı Mühendisliği

Proje Ön İncelemesi
Rüzgar enerjisi yatırımcılarının elindeki teknik dökümanların uygunluğunun değerlendirilmesi, yetersiz olması durumunda gerekli yönlendirmeleri yapılır.

Rüzgar Enerji Tesislerine Özel Yapı Mühendisliği

Teklif Aşamaları
Rüzgar türbini temelleri konusunda çalışan inşaat/taahhüt firmalarının tekliflerini oluşturmasına esas olacak, ön hesaplara istinaden kazı, dolgu, beton, inşaat çeliği miktarları hesaplanır.

Rüzgar Enerji Tesislerine Özel Yapı Mühendisliği

Temel Betonarme Hesabı ve Uygulama Projesi
Rüzgar türbini temellerine ait kapsamlı analiz ve projelendirme; servis ve limit duruma ait tüm kesit tahkikleri, beton ve inşaat çeliği için yorulma analizi, betonarme kesit hesapları ve uygulama çizimlerini hazırlanmaktadır.

Rüzgar Enerji Tesislerine Özel Yapı Mühendisliği

Proje / Dizayn Kontrollüğü
Rüzgar türbini temeli proje müşavirliği-kontrolü; yatırımcıların yaptığı veya hizmet aldığı projelerin yerel zemin koşulları ve uluslararası/yerel tasarım yönetmeliklerine göre kapsamlı incelemesi ve uygunluk denetimi hizmeti verilmektedir.

Rüzgar Enerji Tesislerine Özel Yapı Mühendisliği

Saha Kontrollüğü
Rüzgar türbini temeli saha uygulamalarında, donatının projeye uygunluk kontrolü, yatırımcılara beton-inşaat çeliği numuneleri v.b konularda teknik müşavirlik hizmetleri verilmektedir. Uygulamasında problem yaşanmış mevcut temellerin uygunluk denetimi ve kalite kontrol aşamalarının organize edilmesi, gerekli durumda takviye yöntemlerinin belirlenmesi hizmet kapsamımızdadır.

Rüzgar Enerji Tesislerine Özel Yapı Mühendisliği

Resmi Onay, Kabul Dosyaları
T.C Enerji İşleri Genel Müdürlüğü kabul formatında inşaat dosyasına ait tüm içeriğin hazırlanıp, yatırımcıya teslimi (proje onay, geçici kabul ve kesin kabul aşamaları için) hizmetini vermekteyiz. Yeni yönetmelik kapsamında lisanssız elektrik üretimi için TEİAŞ kabul formatında inşaat dosyasına ait tüm içeriğin hazırlanıp, yatırımcıya teslimi (proje onay, geçici kabul ve kesin kabul aşamaları için) hizmetini vermekteyiz.

Rüzgar Enerji Tesislerine Özel Yapı Mühendisliği

Kumanda/Kontrol Binası Projelendirmesi

  1. Avan proje seçimi: mimar süreçleri hızlandırmak için Genoser Mühendislik yatırımcılara etüt şeklinde yaklaşık on adede yakın mimari plan alternatifi gönderir. Kat alanı, kat sayısı, birimlere ait yerleşim gibi bilgiler bu teslim kapsamında verilmektedir.
  2. Seçimi yapılan kat planı üzerinden detaylı yerleşimlere geçilir. Metal Clad odası, trafo, jeneratör, akü odası, kontrol birimi, iletişim ve scada odası, depo ve ofis gibi bölümler bu aşamada projelendirilir. Projelendirme de hem yatırımcının hem de rüzgar turbini üreticisinin talepleri eksiksiz olarak projeye yansıtılır.
  3. Kesinleşen kat planları üzerinden projenin tüm disiplinlerine aitdetayları hazırlanır. Mimari, statik, mekanik ve elektrik projeleri gerke Enerji tesisleri Proje Yönetmleiği gerekse de yerel idarelerin ruhsat projesi sunum formatında düzenlenmektedir.