GES SAHA KONSTRÜKSİYONLARINDA KAR YÜKÜNÜN ETKİSİ

Ülkemiz kuzey yarım kürede bulunduğundan kış mevsimi aralık, ocak, şubat aylarında etkisini göstermektedir. Ülkemizde Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı, karın yerde kalma süresi ve kar kalınlığı fazladır.

GES SAHA KONSTRÜKSİYONLARINDA RÜZGAR YÜKÜNÜN ETKİSİ

Güneş Enerji Santrali Saha konstrüksiyonlarında geniş ve boş arazilere ihtiyaç duyulduğundan genelde bu araziler şehir dışında dağların yamaçlarında yani rüzgar hızının fazla olduğu yerlerde bulunur.

GES YATIRIMLARINDA TAŞIYICI KONSTRÜKSİYON DİZAYNININ ÖNEMİ

Güneş enerjisi tesislerinde, panel ve inverterden sonra en önemli maliyet kalemini taşıyıcı konstrüksiyon sistemleri oluşturmaktadır.

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ

Klasik enerji kaynaklarının karbon salınımı nedeniyle doğaya verdikleri zarar sonucu son yıllarda yenilenebilir enerji kaynakları olan rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle ve konjenerasyon enerjilerine talep artmıştır. Bu enerji kaynakları içinde özellikle rüzgar enerjisinin hızla gelişmesinin sebebi, atmosferde doğal olarak oluşması, kolay kurulumu ve teknolojik olarak geliştirilebilir olmasıdır. Rüzgar enerjisi üretmek için kurulan rüzgar türbinlerinin çevresel etkileri şu şekildedir;