FAALİYET ALANLARI

Yapısal Çelik Projeleri

Yapısal Çelik Projeleri Yatırımcı ile ön proje toplantısı yapılır. Talep ve imkanlar belirlenir.
Yapısal Çelik Projeleri Yerleşim projesi veya mimarisi yatırımcıdan alınır. Talep edilirse hazırlanır.
Yapısal Çelik Projeleri Çelik yapı sisteminin seçimi yapılır. Bu seçimi aşağıda verilen kriterler belirlemektedir; * Yapı kullanım amacı * Yapı yükleri (sabit-hareketli yük, kar yükü, vinç Yükü, deprem vs.) * Malzeme tasarrufu-ekonomi * İmalat ve montaj hızı * İmalat ve montaj ekibi kapasitesi * Olası büyüme ve tadilat işlerine uygunluk
Yapısal Çelik Projeleri Ön statik hesap ve boyutlandırma aşamasında yatırımcıya aşağıdaki hizmetler verilir; * Yapı sisteminin taslak projesi (plan ve kesitler)
* Toplam çelik yapı tonajı (%5 yaklaşık)
* Birleşim tipi önerileri
* Mimari grubun yönlendirilmesi
Yapısal Çelik Projeleri Dördüncü aşamada onaylanan hizmetten sonra yerel ve uluslararası yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki hesaplar yapılır; * Türk Deprem Yönetmeliği, ASD89 v Eurocode 3'e göre ana kolon, kiriş, stabilite bağlantılarının boyutlandırması
* Türk Deprem Yönetmeliği ve Eurocode 3'e göre temel-kolon, kolon-kiriş, kiriş-kiriş ve stabilite bağlantılarının birleşim hesapları
* Döşeme sisteminin hesabı (kompozit veya basit)
* Cephe kaplama sistemi için aşık sisteminin boyutlandırması
* Statik hesap raporunun hazırlanması
Yapısal Çelik Projeleri Tüm elemanlara ait detaylı çizim paftalarıyla imalat projesi hazırlanır. Yapı kullanım amacı Yapı yükleri (sabit-hareketli yük, kar yükü, vinç yükü, deprem vs.) Malzeme tasarrufu-ekonomi İmalat ve montaj hızı İmalat ve montaj ekibi kapasitesi Olası büyüme ve tadilat işlerine uygunluk