FAALİYET ALANLARI

Rüzgar Türbini Temel Tasarımı

Rüzgar Türbini Temel Tasarımı Proje Ön İncelemesi Rüzgar enerjisi yatırımcılarının elindeki teknik dökümanların uygunluğunun değerlendirilmesi, yetersiz olması durumunda gerekli yönlendirmeleri yapılır.
Rüzgar Türbini Temel Tasarımı Teklif Aşamaları Rüzgar türbini temelleri konusunda çalışan inşaat/taahhüt firmalarının tekliflerini oluşturmasına esas olacak, ön hesaplara istinaden kazı, dolgu, beton, inşaat çeliği miktarları hesaplanır.
Rüzgar Türbini Temel Tasarımı Temel Betonarme Hesabı ve Uygulama Projesi Rüzgar türbini temellerine ait kapsamlı analiz ve projelendirme; servis ve limit duruma ait tüm kesit tahkikleri, beton ve inşaat çeliği için yorulma analizi, betonarme kesit hesapları ve uygulama çizimlerini hazırlanmaktadır.
Rüzgar Türbini Temel Tasarımı Proje / Dizayn Kontrollüğü Rüzgar türbini temeli proje müşavirliği-kontrolü; yatırımcıların yaptığı veya hizmet aldığı projelerin yerel zemin koşulları ve uluslararası/yerel tasarım yönetmeliklerine göre kapsamlı incelemesi ve uygunluk denetimi hizmeti verilmektedir.
Rüzgar Türbini Temel Tasarımı Saha Kontrollüğü Rüzgar türbini temeli saha uygulamalarında, donatının projeye uygunluk kontrolü, yatırımcılara beton-inşaat çeliği numuneleri v.b konularda teknik müşavirlik hizmetleri verilmektedir. Uygulamasında problem yaşanmış mevcut temellerin uygunluk denetimi ve kalite kontrol aşamalarının organize edilmesi, gerekli durumda takviye yöntemlerinin belirlenmesi hizmet kapsamımızdadır.
Rüzgar Türbini Temel Tasarımı Resmi Onay, Kabul Dosyaları T.C Enerji İşleri Genel Müdürlüğü kabul formatında inşaat dosyasına ait tüm içeriğin hazırlanıp, yatırımcıya teslimi (proje onay, geçici kabul ve kesin kabul aşamaları için) hizmetini vermekteyiz. Yeni yönetmelik kapsamında lisanssız elektrik üretimi için TEİAŞ kabul formatında inşaat dosyasına ait tüm içeriğin hazırlanıp, yatırımcıya teslimi (proje onay, geçici kabul ve kesin kabul aşamaları için) hizmetini vermekteyiz.