FAALİYET ALANLARI

Güneş Enerji Tesislerine Özel Statik Projelendirme

Güneş Enerji Tesislerine Özel Statik Projelendirme Proje Ön İncelemesi GES yatırımcılarının elindeki teknik dökümanların uygunluğunun değerlendirilmesi ve yetersiz olması durumunda gerekli yönlendirmeler yapılır.
Güneş Enerji Tesislerine Özel Statik Projelendirme Zemin Etüdü ve Saha Araştırmaları GENSER zemin etüdü şartnamesine göre yeterli sayıda sondaj, sismik deney, vs. gibi saha testleri ve uygun laboratuar testleri tarafımızca yapılmaktadır. Uygun yapılmış zemin etüt çalışması, taşıyıcı konstrüksiyon temel tipi seçiminin doğru yapılmasına doğrudan etki eder.
Güneş Enerji Tesislerine Özel Statik Projelendirme Konstrüksiyon Tasarımı-Statik Hesabı ve Projelendirilmesi

PV panel ve yerel şartlara göre berlilenmiş kar, rüzgar ve deprem yükleri altında en ekonomik ve yeterli güvenliğe sahip konstrüksiyon tasarımları yapılmaktadır. Tasarımlarda TS498, TS648, DBYBHY-2007, Eurocode 3-9 yönetmelikleri esas alınmaktadır. Konstrüksiyon tek bir yapı malzemesinden oluşabildiği gibi, çelik + alüminyum gibi karma sistemler de tasarlanabilmektedir.

Güneş Enerji Tesislerine Özel Statik Projelendirme Temel Tipi Seçimi Temel sistemi seçimi, zemin etüt raporlarına göre çakma kazık, betona gömülü kazık veya yüzeysel betonarme temel tipleri arasından proje özelinde seçilmektedir. Çakma kazık tipi uygulamalar göreceli olarak ekonomik, hızlı ve genelde en çok tercih edilen mesnetleme tipidir. Bununla birlikte sahada sert kayaç profilinin hakim olması, çok düşük taşıma gücü olan veya aşırı korozif zeminlerde çakım temel uygulaması mümkün olmamaktadır. Bu olumsuz durumları eleme amacıyla betona gömülü kazık uygulamasına da gidilebilir. Yüzeysel betonarme temelli sistemler ise, çok düşük taşıma gücü olan zeminlerde uygulanmakta ve uzun ömürlülüğü ve yüksek durabilitesi nedeniyle tercih edilmektedir
Güneş Enerji Tesislerine Özel Statik Projelendirme Mevcut Konstrüksiyon Tasarım ve Proje Kontrollüğü Yatırımcı tarafından öncesinde seçimi yapılmış konstrüksiyonların, ilgili yönetmelikler çerçevesinde yerel şartlar dikkate alınarak statik kontrolü yapılmaktadır. Bu aşamada sistemin daha ekonomik hale getirilmesi veya statik iyileştirme önerileri yatırımcılara raporlanmaktadır. GENSER, hali hazırda birçok yurtdışı üretici/tasarımcı firma tarafından geliştirilmiş taşıyıcı sistemlerin, yerel şartnamelere göre kontrolünü ve iyileştirmesini yapmaktadır.
Güneş Enerji Tesislerine Özel Statik Projelendirme Çatı Kurulumlarına Özel Statik Projeler Lisanssız elektrik üretimi kapsamında mevcut yapıların çatısına kurulacak ges tesisleri için yürürlükteki TEDAŞ teknik şartnamesine göre statik proje çalışmaları yürütülür. Bu kapsamda, panel taşıyıcı alt karkas elemanları yanında, mevcut bina çatı sisteminin mukavemet tahkikleri yapılmaktadır. İncelenen yapı için, mevcut projelerin temini, teknik ekibimizce yerinde yapılacak gözlemsel inceleme, dayanım testleri ve röleve çalışmaları gibi kapsamlı bir hizmet prosedürü uygulanmaktadır. Hazırlanan proje ve statik hesaplar, önce yapı ruhsatını veren ilgili idareye, ardından TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne sunulmaktadır.
Güneş Enerji Tesislerine Özel Statik Projelendirme TEDAŞ/Enerji Bakanlığı Onayları Lisanssız projelerde TEDAŞ Genel Müdürlüğü, lisanslı projelerde Enerji Bakanlığı proje şartnameleri ve standartlarına göre statik hesap raporu ve çizimler hazırlanmaktadır. Birçok projede inşaat dosyası teknik inceleme sürecinin takibi ve gerekli olası revizyonların yapılması hizmet kapsamımız içinde yer almaktadır.
Güneş Enerji Tesislerine Özel Statik Projelendirme İnşaat Teknik Kontrollüğü Yatırımcının talep etmesi durumunda inşaatı devam eden veya TEDAŞ kesin kabulü yapılacaktesisler için inşaat teknik kontrollüğü hizmetiverilmektedir. Bu kontrollerde proje ve uygulamaarasındaki uyumsuzluklar, doğru kesitlerinkullanımı ve birleşimlerin kontrolü teknikekibimiz tarafından yapılmaktadır.